Retour voorwaarden

Voor alle producten gekocht bij Wijnen Christophe Demeyer bvba heeft u volgens de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming dd. 6 april 2010, een bedenktijd van 14 werkdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u die bij onduidelijkheid zal gelijk gesteld worden met de leveringsdatum.

Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete en onbeschadigde staat verkeren.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van enige reden. De producten dient u onbeschadigd (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen de 14 werkdagen na ontvangst te retourneren waarbij de verzenddatum geldt als controledatum.

De producten dienen met dubbel van uw orderbevestiging teruggestuurd te worden in zijn ongeschonden, ongeopende en oorspronkelijke verpakking zodat het product terug opgenomen kan worden voor verkoop. De retourkosten zijn volledig ten laste van de klant.

De terugvordering van uw betaling zal binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de retour plaatsvinden. Het recht van intrekking is niet geldig:

·               voor artikelen op maat;

•          wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is;

•          bederfbare of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend;

•          wanneer een product zichtbaar gedragen is of op een andere wijze is beschadigd;

·                Voor overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling;

·                verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

·                producten die na hun levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

·                alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terug betaald.

Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.


Wijnen Christophe Demeyer BVBA
Maraillestraat 22        

8582 Avelgem

info@wijnendemeyer.be
Ondernemingsnummer 0842.378.286